Om os

Hvem er vi – og hvorfor gør vi det?

Sjølund Genbrug har til formål er at støtte samfundets marginaliserede og udsatte grupper, fx ensomme, hjemløse, psykisk syge, flygtninge og misbrugere. Vi støtter primært lokalt i Næstved og omegn.

Midler til formålet fås dels ved at drive en genbrugsbutik dels ved medlemskontingent.

Foreningen bygger på det kristne grundlag og er åben for alle, som kan støtte formålet, uanset baggrund. Vi arbejder ud fra et kristent menneskesyn, det vil sige, at vi tror på, at ethvert menneske er unikt og værdifuld, uanset social status.

Vi ønsker med Sjøund Genbrug at yde konkret og lokal hjælp til medmennesker ved at indtjene midler, der primært forventes fordelt via andre velgørende, sociale, humanitære og kirkelige organisationer/foreninger primært i Næstved og omegn.

Som initiativtager til Sjølund Genbrug står en personkreds med tilknytning til Sjølundkirken, men foreningen og butikken er selvstændig og uafhængig.

Formand:
René Trost-Tryck (formand@sjoelundgenbrug.dk)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
John Skytt, Martin Egerup, Irene Grarup og Jens-Erik Hegelund.

Kasserer:
Inger Engmose.


Vedtægter:
Vedtægter for Sjølund Genbrug

Privatlivspolitik:
Privatlivspolitik for Sjølund Genbrug