Søg støtte

SjølundGenbrugs formål er at hjælpe samfundets marginaliserede og udsatte grupper, f.eks. ensomme, hjemløse, psykisk syge, flygtninge og misbrugere.

To gange om året uddeles penge til forskellige velgørende, sociale, humanitære eller kirkelige organisationer/foreninger primært fra Næstved og omegn.

Hvis du repræsenterer en organisation eller forening, som møder SjølundGenbrugs formål, kan du søge støtte til arbejdet eller f.eks. til et projekt eller arrangement.

Via linket herunder kan du hente et ansøgningsskema, som udfyldes og sendes på mail til SjølundGenbrug (ansoegning@sjoelundgenbrug.dk) eller pr. brev til butikkens adresse, att: Bestyrelsen.

Ansøgningsskema til Sjølund Genbrug (PDF)
Ansøgningsskema til Sjølund Genbrug (Word)

OBS. For at komme i betragtning skal hele skemaet udfyldes og de krævede dokumenter (vedtægter, revideret regnskab og budget) skal vedhæftes eller linkes til.

Der er hvert år ansøgningsfrister den 1. marts og 1. september for hhv. forårs- og efterårsuddelingen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formanden eller ringe til butikken på 60 806 777.